Arie Visser is arbeidsmakelaar bij WerkgeverServicepunt IJsselgemeenten.

(Foto: Frank de Roo)