Logo WerkgeversServicepunt Rijnmond IJsselgemeenten - Ga naar home

Home

Het laatste nieuws

Meer nieuws
  • Regels loonkostensubsidie aangepast

    Sinds 1 juli geldt een aantal nieuwe regels voor loonkostensubsidie. Het is nu mogelijk loonkostensubsidie aan te vragen tijdens een dienstverband. Dat kon eerst alleen vooraf. Verhuist een werknemer naar een andere gemeente? Dan neemt de nieuwe gemeente de verantwoordelijkheid voor de loonkostensubsidie over.

  • Arbeidsmarktregio Rijnmond ontvangt ESF REACT-EU subsidie voor re-integratie en arbeidstoeleiding

    De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft ruim 23 miljoen euro aan ESF-subsidie uit het Coronacrisisfonds REACT-EU beschikbaar gesteld vanuit het Europees Sociaal Fonds toegezegd aan arbeidsmarktregio Rijnmond voor de periode 2020 t/m 2022.

  • Banenmarkt Isala Theater druk bezocht

    De Banenmarkt op donderdag 8 juni in het Isala Theater in Capelle aan den IJssel werd druk bezocht. Deze was georganiseerd door Werkgeverservicepunt IJsselgemeenten (WSP IJsselgemeenten) in samenwerking met het UWV en gemeenten uit de regio Rijnmond. Het thema was “Dichterbij dan je denkt”