Birgitte Frowijn is arbeidsmakelaar bij WerkgeverServicepunt IJsselgemeenten.

(Foto: Frank de Roo)