U wilt als bedrijf een positieve bijdrage leveren aan uw omgeving? Het WSP ondersteunt werkzoekenden. Samen bereiden we deze medewerkers voor op een werkende toekomst. Dat is goed voor hen én voor uw bedrijf. Social Return is steeds vaker een voorwaarde bij overheidsopdrachten. Met onze samenwerking voldoet u aan deze voorwaarde.

Social Return

Doet u een opdracht voor een gemeente in regio Rijnmond? Dan vraagt deze gemeente uw bedrijf om iets terug te doen voor de samenleving. Bijvoorbeeld door een werkloze aan te nemen of werkervaringsplekken voor hen te creëren. WSP Rijnmond adviseert u over een goede invulling van deze regeling.

Heeft u hier vragen over? Neem contact op met Coördinatiepunt Social Return

Garantiebanen

Garantiebanen zijn banen voor mensen die graag willen werken, maar door een arbeidsbeperking niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen. Biedt u iemand een garantiebaan, dan ontvangt u looncompensatie. De gemeente kan u helpen bij het creëren van zo’n functie. Met advies of concrete ondersteuning, zoals begeleiding of aanpassingen op de werkplek. Zo zorgen we voor passend werk voor iedereen!