Sinds 1 juli geldt een aantal nieuwe regels voor loonkostensubsidie. Het is nu mogelijk loonkostensubsidie aan te vragen tijdens een dienstverband. Dat kon eerst alleen vooraf. Verhuist een werknemer naar een andere gemeente? Dan neemt de nieuwe gemeente de verantwoordelijkheid voor de loonkostensubsidie over. 

Vanuit het Werkgeversservicepunt IJsselgemeenten helpen we werkgevers bij het vinden van passend personeel. Dat kunnen ook mensen zijn met een arbeidsbeperking. Die kunnen niet altijd een functie volledig invullen, of ze werken niet zo snel als iemand zonder beperking. Wanneer iemand door een beperking niet de volledige loonwaarde kan verdienen, kunnen we loonkostensubsidie verlenen. 

  1. De forfaitaire loonkostensubsidie. Dit kan voor het eerste half jaar van een dienstverband. U krijgt dan 50% van het wettelijk minimumloon. Voor de periode daarna wordt een loonwaardemeting gedaan. Vanaf de 7e maand krijgt u dan de subsidie op basis van de loonwaardemeting. 
  2. Ook kan voorafgaand aan een dienstverband de loonwaarde worden gemeten. De loonkostensubsidie kan dan tot maximaal 70% van het minimumloon zijn. 

Meer informatie over loonkostensubsidie en andere regelingen vindt u op: https://wsprijnmond.nl/werkgevers/subsidies-en-regelingen-2/ 

Nieuw: loonkostensubsidie tijdens dienstverband

Heeft u iemand via ons in dienst genomen? Dan kan aan het begin van het dienstverband blijken dat uw nieuwe werknemer toch minder productief is. En daardoor met fulltime werk niet het wettelijk minimumloon kan verdienen. Dan kunnen we sinds 1 juli 2023 nog tijdens het dienstverband loonkostensubsidie inzetten. Zo wordt u als werkgever gecompenseerd voor de verminderde productiviteit. We willen hiermee regelen dat u het arbeidscontract met de werknemer verlengt of voortzet. Voor de werknemer voorkomen we zo een terugval in de uitkering. Het is belangrijk dat zij hun werk behouden. 
Bij de aanvraag moeten wij vaststellen dat de werknemer met fulltime werk niet het wettelijk minimumloon kan verdienen. Daarvoor is dan een loonwaardebepaling nodig.  Forfaitaire loonkostensubsidie is in dit geval niet mogelijk.
Neem voor meer informatie contact op met het Werkplein op telefoonnummer 010-284 84 00 tussen 8.00 en 14.00 uur of via de mail arbeidsmakelaars@ijsselgemeenten.nl
 

Loonkostensubsidie bij verhuizing

Heeft u iemand met een loonkostensubsidie in dienst? Dan is sinds 1 juli 2023 iets veranderd wanneer uw werknemer verhuist of vóór 1 juli 2023 is verhuisd. Tot nu toe kreeg u de loonkostensubsidie van de gemeente waar de medewerker woonde toen de subsidie voor het eerst werd verstrekt. Vanaf nu verhuist de verantwoordelijkheid voor de loonkostensubsidie mee naar de nieuwe gemeente! Zo is de gemeente waar iemand woont nu verantwoordelijk voor alle voorzieningen. De nieuwe woongemeente staat dichtbij de werknemer en kan het beste beoordelen wat iemand nodig heeft. De oude gemeente zorgt voor een ‘warme’ overdracht naar de nieuwe gemeente. Heeft u iemand in dienst met loonkostensubsidie die niet meer in Capelle, Krimpen of Zuidplas woont? Dan krijgt u een brief van ons.

Neem voor meer informatie contact op met uw arbeidsmakelaars van het Werkplein IJsselgemeenten via telefoon 010-284 84 34 of via de mail arbeidsmakelaars@ijsselgemeenten.nl