Het Werkcentrum Rijnmond is dé plek waar u hulp kunt krijgen bij vragen over werk, loopbaanontwikkeling, scholing en voorzieningen. Wij zijn er voor werknemers, werkzoekenden en werkgevers.

Bij het Werkcentrum Rijnmond krijgt u advies en hulp bij al uw vragen over:

  • werk
  • werk vinden en houden
  • loopbaanontwikkeling
  • om- en bijscholing

Wij werken in Werkcentrum Rijnmond als partners samen met UWV, gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, SBB, private (opleidings)partijen, WerkgeversServicepunt Rijnmond en Leerwerkloket Rijnmond.

Meer informatie?

Ga naar de website van Werkcentrum Rijmond